Pochodzenie bydła
Hodowla Zwierząt

Gatunek bydło systematyzuje zwierzęta różnego rodzaju: Bubalus (bawoły azjatyckie) Syncerus (bawoły afrykańskie) Bos (woły europejskie i indo – malezyjskie) Poëphagus (jak tybetański) oraz Bison (bizony).

Źródlo: France Aglicole  Data publikacji: 2011-07-25
Owca domowa
Hodowla Owiec

Owce są typowymi zwierzętami pastwiskowymi należącymi do tzw. małych przeżuwaczy. Posiadają dość lekką budowę. Odznaczają się dużą ruchliwoócią, co ułatwia im odbywanie długich marszów i wspinaczkę po stromych stokach. grupowy lub indywidualny dobór do rozrodu, tworzenie linii czy rodów oraz tworzenie ras. W różnej mierze elementy te oddziaływają na hodowlę. żywienie oraz wychów mają tu szczególne znaczenie. Chcąc uzyskać postęp hodowlany stosuje się pewną gradację zabiegów i odpowiednich czynnoóci. Przede wszystkim należy pamiętać, aby spełniać podstawowe warunki egzystencji i rozwoju i nieustannie sięgać do coraz to nowszych metod doskonalenia.

Źródlo: Dr Service 2000  Data publikacji: 2011-07-25
Hodowla i trening koni
Hodowla Koni

Na proces hodowli składa się szereg elementów, m.in.: żywienie, pielęgnowanie, rozmnażanie, wychów młodzieży, selekcja przyszłego materiału rozpłodowego (na budowę, żywotnoóć czy płodnoóć), grupowy lub indywidualny dobór do rozrodu, tworzenie linii czy rodów oraz tworzenie ras. W różnej mierze elementy te oddziaływają na hodowlę. żywienie oraz wychów mają tu szczególne znaczenie. Chcąc uzyskać postęp hodowlany stosuje się pewną gradację zabiegów i odpowiednich czynnoóci. Przede wszystkim należy pamiętać, aby spełniać podstawowe warunki egzystencji i rozwoju i nieustannie sięgać do coraz to nowszych metod doskonalenia.

Źródlo: Dr Service 2000  Data publikacji: 2011-07-25
Hodowla drobiu

Źródlo:   Data publikacji: 0000-00-00
Trzoda

Świnie, pomimo udomowienia przez długi okres czasu, aż do XVIII w. swoim trybem życia, niewiele różniły się od dzików. Półtora roku zajmowało im osiąganie masy ciała wynoszącej 50 kg.

Źródlo: Dr Service 2000  Data publikacji: 2011-07-25
Owady użytkowe

Źródlo:   Data publikacji: 0000-00-00
Rybołówstwo

Źródlo:   Data publikacji: 0000-00-00